• Banner
  • Banner
  • Banner
Tìm kiếm
Website hữu ích
Hình ảnh nổi bật

đặc thù của thép không gỉ

 

Các tính chất đó thực tình đúng cho họ thép austenit và có xác xuất thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác.

 

Các tính chất đó liên tưởng đến các chuye ứng dụng thép không gỉ , nhưng cũng chịu có tác động đến một điều gì đó của thiết bị và phương pháp chế tạo.

 

Bảng 1 ( Phần A ). Tính chất so sánh của họ thép không gỉ:

Nhóm Đại Mạch

Từ tính ( 1 )

Tốc độ hóa bền rèn

Chịu ăn mòn ( 2 )

Khả năng hóa bền

Austenit

Không

Rất cao

Cao

Rèn nguội

Duplex

nhàng nhàng

nhàng nhàng

Rất cao

Không

Ferrit

nhàng nhàng

nhàng nhàng

nhàng nhàng

Không

Martensit

nhàng nhàng

nhàng nhàng

Tôi & Ram

Hóa bền tiết pha

nhàng nhàng

nhàng nhàng

Hóa giá

1 =Sức hút của nam châm đối với thép. Chú ý , một số mác thép bị nam châm hút khi đã qua rèn nguội.

2= Biến động đáng kể giữa các mác thép trong mỗi nhóm , nếu , các mác không gia được có tính chịu ăn mòn thấp hơn , và khi có Mo cao hơn sẽ có tính kháng cao hơn.

Bảng 1 ( Phần B ). Tính chất so sánh của họ thép không gỉ:

Nhóm Nhơn Đức

Tính dẻo

Làm việc ở nhiệt độ cao

Làm việc ở nhiệt độ thấp ( 3 )

Tính hàn  

Austenit

Rất cao

Rất cao

Rất tốt

Rất cao

Duplex

nhàng nhàng 

Thấp

nhàng nhàng

Cao

Ferrit

nhàng nhàng 

Cao

Thấp

Thấp

Martensit

Thấp

Thấp

Thấp

Thấp

Hóa bền tiết pha

nhàng nhàng 

Thấp

Thấp

Cao

3= Đo bằng độ dẻo dai hoặc độ dẻo ở gần 0C. Thép không gỉ Austenit giữ được độ dẻo ở nhiệt độ thấp

Phân loại theo thời hạn

Có nhiều biến thể về thép không gỉ và học viện gang thép Mỹ ( AISI ) trước đây quy định một số mác theo chuẩn thành phần nông dân , và vẫn tiếp chuyện được sử dụng thông đạt các ngả như hiện nay. Hiện nay , SAE và ASTM dựa theo chuẩn của AISI để quy định các mác thép của mình , được đánh chỉ số UNS là 1 kí tự + 5 chữ số đối với các mác thép mới. Khuôn khổ đánh chỉ trọn vẹn nhất của những họ thép không gỉ được sử dụng trong Hiệp hội gang thép ( ISS ) , và sổ tay SEA/ASTM về hệ chỉ số hợp nhất. Các mác thép nào đó khác không có chỉ số chuẩn , mà đang được sử dụng ở các quốc gia khác hoặc các quy định quốc tế , hoặc quy định đối với làm ra chuyên biệt như các chuẩn về thép dây hàn.  

 

Chi tiết hình ảnh

Mục tin này đang được cập nhật...!

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0904.62.56.57 - 0937.334.333
Tham khảo ý kiến

Bạn biết đến Định Hà qua?

Các kết quả
Ảnh trong tuần
Hình ảnh nổi bật
ford ranger,may can bang tia laser,may thuy binh laser